Over ons

MassarBeheer hanteert de strategie om nauw betrokken te zijn bij het tot stand brengen van een optimaal debiteurenbeheer, met als doelstelling een laag openstaand saldo en met als uitgangspunt tevreden klanten. Soms doen wij dat op locatie bij de klant om zo echt het gevoel met het bedrijf te krijgen en optimaal te kunnen handelen. Soms is het noodzakelijk om de werkzaamheden op afstand uit te voeren om de klant niet te storen in haar core-business en zo te ontzorgen. Wij handelen altijd vanuit de gedachte om iedere relatie te behouden en waar mogelijk te versterken, ongeacht het openstaande issue. 

Werkwijze

MassarBeheer heeft een werkwijze ontwikkeld voor pro-actief debiteurenbeleid. Dat wil zeggen dat voorkomen beter is dan genezen. Bijna 25% van alle faillissementen wordt veroorzaakt door een slecht debiteurenbeheer. Bedrijven grijpen vaak pas in als de problemen (te) groot worden. Voor een goed debiteurenbeheer is het juist belangrijk om er vroegtijdig bij te zijn, zodat probleemgevallen goed begeleid kunnen worden.

Vanaf het eerste moment dat MassarBeheer contact heeft met uw klant, zal er een dossier worden aangelegd. Alle communicatie, afspraken, facturen en aanmaningen worden hierin opgenomen. Mocht na verloop van tijd blijken dat de klant niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan zal dit volledige dossier naar de gerechtsdeurwaarder gaan. Hiermee kan een zaak dan alsnog snel en met een positief resultaat worden afgehandeld.

In de praktijk komt het op het volgende neer:

  • MassarBeheer werkt bij u op locatie;
  • Debiteurenbeheer vanaf de vervaldatum van uw factuur;
  • MassarBeheer zal als bemiddelaar actief zijn in uw bedrijf. Dit kunt u zien als een combinatievorm van aftersales, debiteurenbeheer en incasso.

Mogelijkheden

MassarBeheer kan haar diensten op verschillende manieren aanbieden:

  • Op basis van een Abonnement. Periodiek  werken wij dan op locatie bij uw bedrijf en kunnen wij naadloos in de bedrijfsvoering worden opgenomen. Naast  incassowerkzaamheden maken wij dan ook een scan van de administratie en komen wij met aandachtspunten ter verbetering van uw algehele financiële huishouding;
  • Op basis van een Strippenkaart. U koopt uren bij ons in en bepaalt zelf wanneer u ons wilt inzetten;
  • Op basis van 'adhoc' opdrachten, zoals eenmalige incasso's en advieswerkzaamheden.