Incasso Coach

Optimaliseren Debiteuren Beheer

MassarBeheer kan in vele gevallen als 'peoplemanager' worden ingezet en de debiteurenafdeling op locatie coachen. Afhankelijk van de groepssamenstellingen zijn verschillende benaderingen mogelijk:

  • Directe benadering: Debiteurenbeheer 'hands-on' overnemen en laten zien hoe het proces door MassarBeheer wordt uitgevoerd. In 3 stappen voeren wij onze werkzaamheden uit:  inventariseren, dossiervorming, dagvaarding;
  • Indirecte benadering: Huidige werkwijze binnen een bedrijf  beoordelen door als MassarBeheer aan het interne  proces deel te nemen. Vanaf de werkvloer wijzen wij de medewerkers gezamenlijk  op valkuilen en de eigen handelswijze, met als doel om een andere manier van werken aan te leren, zonder dat MassarBeheer de werkvloer overneemt;
  • Interne benadering: Afdelingen/werknemers zelf te laten ervaren wat 'goed' en 'fout gaat' en ze daarna zelf te laten concluderen wat de beste aanpak is. Dit gebeurt onder begeleiding van MassarBeheer. Een conclusie kan zijn dat voor notoire wanbetalers MassarBeheer wordt ingeschakeld, zodat de betrokkenen zich volledig op hun sterke punten kunnen blijven focussen binnen het debiteurenbeheer.


In de praktijk zoekt MassarBeheer op een vriendelijke doch effectieve manier naar een balans tussen daadkrachtig handelen en persoonlijke aandacht voor uw klanten om betalingen eerder te realiseren, waarbij de relatie met de klant blijft bestaan. Wat betreft crediteurenbeheer geldt eigenlijk hetzelfde, maar dan bepalen wij in overleg met de schuldeiser wat voor beide partijen haalbare voorwaarden zijn om betalingstermijnen op te rekken, met wederom het behoud van de relatie als uitgangspunt en begrip voor elkaar.